Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

CJG Breda: een gezamenlijke manier van denken en doen

In opdracht van de gemeente Breda is een omslag gerealiseerd in het gehele veld van zorg en hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders. Niet meer een veld dat verdeeld is in deskundigheden, specialisaties, aanbod en dat samenwerkt in ketens, maar een veld dat inspeelt op de behoeften van jeugdigen, daarbij in gezamenlijkheid functies opstelt en die invult met competente vraaggerichte professionals, ongeacht vanuit welke organisatie ze werkzaam zijn. Hiervoor is de functie van school-CJG-er ontstaan: het vertrouwde gezicht op school en in de wijk voor vragen voer opvoeden en oprgoeien, aangevuld met de functie van competente generalist die kortdurende ondersteuning kan bieden om gezinnen weer op de rit te helpen en competente generalisten die langdurig een gezin blijvend ondersteunen, als vertrouwd maatje op en af al naar gelang de behoefte.

Om deze omslag te realiseren is gedurende 2,5 jaar met professionals, middenmanagement en bestuur/directies gewerkt aan visie, draagvlak, professionalisering en inbedding in werkbare structuren.