Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Woonzorgz˘ne Wateringen

Om de samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg (woonzorgz˘ne) te realiseren en te waarborgen, riep Woningcorporatie Wateringen Het Gele Viaduct in.

Zij heeft in het samenwerkingsproces de stuurgroep, de beleidsgroep en de project-/onderzoeksgroepen begeleid met de volgende activiteiten:

  • Het afstemmen met en verwittigen van de stuurgroep indien het proces daar aanleiding toe geeft;
  • Het procesmatig ondersteunen van de beleidsgroep;
  • Het procesmatig afstemmen met de project-/onderzoeksgroepen.

Resultaat: bewaking van de voortgang waarmee de gewenste samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg is gerealiseerd.