Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Woonzorgzône Wateringen

Om de samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg (woonzorgzône) te realiseren en te waarborgen, riep Woningcorporatie Wateringen Het Gele Viaduct in.

Zij heeft in het samenwerkingsproces de stuurgroep, de beleidsgroep en de project-/onderzoeksgroepen begeleid met de volgende activiteiten:

  • Het afstemmen met en verwittigen van de stuurgroep indien het proces daar aanleiding toe geeft;
  • Het procesmatig ondersteunen van de beleidsgroep;
  • Het procesmatig afstemmen met de project-/onderzoeksgroepen.

Resultaat: bewaking van de voortgang waarmee de gewenste samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg is gerealiseerd.